Verseskötetek - Mosolyelágazás

Rég bedobott palack új szigeteknek üzen a hajóbörtönből

A FÉLIG BEVALLOTT ÉLET írójának
barátsággal a 90-es évek küszöbén

Amikor a történeteket
eltorlaszolták a nyelvművelés
és az unalom úttörői
vagy éppen érzékeny-akarnok kiscserkészei
akkor meghatározni önmagunkat
nevetséges törekvés lett volna
hiszen - - -

Mert a nyelvet ugyan mire
ha nem rejtegetésre vermelésre
józan csempészetre kellett fölhasználnunk
még nevünket is csak a szöveg
közepén lehetett bátorsággal
leírni - mintegy beékelni egy állító
és egy kérdőmondat közé
akárha két elveszíthető gyönyörű nő
teste körül bolyongni egyidőben -
(ó szent férfiúi tisztesség és perverzió!) - - -

Mert az alá- és föléírások is
eleve gyanússá váltak
miközben a cenzori hivatalban
jócskán ingadozott a vércukorszint
aztán kinek a méz kinek a korbács - - -

Így romlott minden meghatározhatatlanná
és homályosan viszonylagossá
és lett mégis szükségszerűvé
apáról/fiúra - nemzedékről/nemzedékre
(idegrostjainkat általjárva)
egy bizonyos fajta kábítószer
szolid használata - - -

Ha már beneveztünk ebbe a produkcióba
hát gyakran félrenéztünk
félrehallottunk félreírtunk
mert talán ott az orrunk előtt
valami bolondos gőz félelem nélkül
emelgette a mozdíthatatlannak hitt
acélfedőket - - -

S valamely fölhevült üstben
ott bugyborékolt a mi dzsungel-kaszabolta
szívünk és benne fortyog már
nyomorult életünk is - - -
Amiről majd - elszámolva mosolyokkal
hajszálakkal is - tanúskodni
vagy konokul hallgatni kell< vissza Mosolyelágazás verseskötethez