Verseskötetek - Kibiztosított beszéd

Zászlótartó

Korniss Dezsőnek
(¾ százados tricolorjáték)

Párizsban pápuák pihentek
pupillám párkányain
pipitér permetben pirultam
pokoli pázsiton
pénteken perecem pántlikája
pár pint pálinka
------------------------------
Fáklyás férfiak figuráztak
fenevad farkasokkal
fények fonalán figyelmünk
följebb futhatott
fehéren forrtak fülembe
félrevert faluk
------------------------------
Zárlatos zenegép zörgése
zárórát zabál
zúzdában zizeg Zójácska
zajos zendülése
zászlók zuhannak zenitről
zajtalan zárkába< vissza Kibiztosított beszéd verseskötethez