Könyvek a költőről

Monográfia borító

Görömbei András: Nagy Gáspár. Monográfia.
Pozsony, Kalligram Kiadó, 2004.

"Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni – eme szemléleti alapelvek szerint épül Nagy Gáspár költészetének morális és poétikai rendje. Verseinek gazdag metaforikus világába az általa „helybenzsákbanfutós”-nak nevezett kor égette bele az ítélkező játék, a keserű groteszk és irónia szilánkjait. Tényeket és látszatokat, valóságot és hamis ideológiát eltökélten szembesítő költészete könnyen felismerhető, csak rá jellemző költői látásmódot és nyelvet teremtett a szinte szakrálisan morális költői személyiség és a rafináltan, leplezetten amorális kor ütközésének  pontos megnevezése révén.
A hazugság, cinizmus, árulás, nemzeti felelőtlenség, történelmi tudatzavar, erkölcsi nihilizmus ellen küzdve adott és ad ma is példát arra, hogy modernség és közösségi felelősség, hagyományok gazdag sokféleségéhez való kötődés és újítás, erkölcs és esztétikum nem kizárják, hanem hitelesítik egymást a művészetben."

Görömbei András

Letöltés pdf formátumban (680kB)


Ameddig temetetlen holtak lesznek borító

Nagy Gáspár - Szakolczay Lajos: Ameddig temetetlen holtak lesznek...
Interjú, versek, fotók.
Budapest, Magyar Napló, 2008.


Tanulmányok borító

Tanulmányok Nagy Gáspárról.
Egyetemi jegyzet. Szerkesztette: Görömbei András.
Debrecen, DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója, 2008.


In Memoriam Nagy Gáspár borító

"A vers mégis maga a remény"
In Memoriam Nagy Gáspár
A Nyíregyházi Főiskolán 2007. május 3-án rendezett konferencia előadásai.
Szerkesztette: János István
Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008.


Monográfia borító

Görömbei András: Nagy Gáspár
Monográfia.
Budapest, Nap Kiadó, 2009.