Írások a költőről - Kritikák, elemzések, laudációk

Vasy Géza: Szót kér: Nagy Gáspár Magyar Ifjúság, 1973. december 7. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 121.
Kormos István: Nagy Gáspár verseiről Élet és Irodalom Új Hang rovat, 1973. október 20.
Görömbei András: Nagy Gáspár: Koronatűz Alföld, 1975. 8. sz. p. 77-79
Vasy Géza: Koronatűz Tiszatáj, 1976. 10. sz. p. 86-88. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 122-126.
Böröndi Lajos: Eljöhet értem Jelentkezünk, 1977. 30. sz.
Szakolczay Lajos: Az indulás biztonsága Jelenkor, 1977. 7-8. sz. p. 739-742.
Papp István: Nagy Gáspár: Halántékdob Jelenkor, 1978. 11. sz. p. 1086-1087.
Bata Imre: Könyvszemle Népszabadság, 1978. szeptember 13.
Bezzeg János: "...Szaltószabadságot érzek..." Napló (Veszprém), 1978. szeptember 9. Vas Népe, 1979. február 10.
P. Szabó Ernő: Nagy Gáspár: Halántékdob Palócföld, 1979. 1. sz. p. 29-30.
Görömbei András: Nagy Gáspár: Halántékdob Alföld, 1979. 1. sz. p. 82-85.
Vasy Géza: Élet halál titka Napjaink, 1979. 12. sz. p. 27. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 131-134.
Kabdebó Lóránt: Halántékdob Magyar Nemzet, 1979. ápr. 8. p. 13.
Győrffy László: Halántékdob Új Ember, 1979. április 1.
Varga Lajos Márton: Halántékdob. Nagy Gáspár verseiről Népszava, 1979. március 17. p. 6.
Szakolczay Lajos: Nagy Gáspár Fiatal magyar költők 1969-1978. Szerk. Vasy Géza. Bp., Akadémiai Kiadó, 1980. p. 148-156.
Kormos István: "Anyámmal hófehérülök" Kormos István: A vasmozsár törője alatt. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. p. 93-94. Kormos István művei. Bp., Osiris-Századvég Kiadó, 1995. p. 218-219.
Mányoki Endre: Lehet keserves dalt tanulni Könyvvilág, 1983. 2. sz.
Pomogáts Béla: Kép és dráma Új Írás, 1983. 4. sz. p. 124-126.
Szakolczay Lajos: Az élére állított vers Jelenkor, 1983. 4. sz. p. 305-308. Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Bp., Magvető Kiadó, 1990. p. 279-288.
Monostori Imre: Nagy Gáspár: Földi pörök Kritika, 1983. 5. sz. p. 33-34.
Endrődi Szabó Ernő: Világvesztés?! Palócföld, 1983. 5. sz. p. 48-49.
Kovács Lajos: Nagy Gáspár: Földi pörök Új Forrás, 1983. 5. sz. p. 74-76.
Simon Zoltán: Nagy Gáspár: Földi pörök Kortárs, 1983. 8. sz. p. 1326-1328.
Olasz Sándor: Földi pörök Népszava, 1983. április 9. p. 10.
Alföldy Jenő: Földi pörök Új Tükör, 1983. február 27. p. 2.
Nagy István Attila: "Valami szabadítót mondani" Napjaink, 1984. 2. sz. p. 29-30.
Kelemen Lajos: Nagy Gáspár: Földi pörök Somogy, 1984. 2. sz. p. 97-99.
Görömbei András: Nagy Gáspár földi pörei Forrás, 1984. 8. sz. p. 47-56. Görömbei András: „Ki viszi át...?”. Bp., Szépirodalmi Kiadó , 1986. p. 264-285.
Domokos Mátyás: Pillantás az "ÉvTiZeDhAtÁrHíD"-ról Tiszatáj, 1986. 6. p. 33-35. Domokos Mátyás: Átkelés, Áttűnés. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1987. p. 350-354. Domokos Mátyás: Az olvasó fényűzése 2. A költői képzelet nyomában. Bp., Nap Kiadó , 2007. p. 375-379.
Tamási Orosz János: Nagy Gáspár: Áron mondja Új Ember, 1986. december 7. p. 6. ef-lapok, 1987. 2-3. sz. p. 53.
Mózsi Ferenc: Söprik a reményt Szivárvány, 1986. május p. 116-117.
Kocsis L. Mihály: Egy érintő Könyvvilág, 1987. 10. sz.
Filep Tamás: "Elviselhetetlenül egyszerű kérdőjelek" ef-lapok, 1988. 4-5. sz. p.96-97.
Kiss Gy. Csaba: A vers hőse életre kel ef-lapok, 1988. 4-5. sz. p.98.
Kappanyos András - Márkus Béla - Szerdahelyi István: Vita Kritika, 1988. 4. sz. p. 39-40., 8. sz. p. 14-16.
Görömbei András: Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd Alföld, 1988. 4. sz. p. 74-78. Görömbei András: A szavak értelme. Bp., Püski Kiadó, 1996. p. 228-234.
Keresztury Tibor: A félrevert éjszaka szívhangjai Jelenkor, 1988. 9. sz. p. 854-856.
Ágoston Vilmos: Kibiztosított beszéd. Nagy Gáspár versei. Magyar Nemzet, 1988. áprílis 11.
Zas Lóránt: "Kibiztosított beszéd" Szivárvány, 1988. február p. 150-153.
Czigány Lóránt: Nagy Gáspár köszöntése Nyugati-Magyarság, 1988. július-augusztus Czigány Lóránt: Vakrepülés. Írások az emigrációból. Bp., A Magyar Nyelv és Kultúra Társasága, 2003. p. 360-366.
Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd Új Forrás, 1989. 2. sz. p. 110-111. Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár két könyve. Múlik a jövőnk, Mosolyelágazás. Olvasópróbák. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1994. p. 185-196.
Vasy Géza: Kibiztosított beszéd Népszava, 1989. január 21. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 135-136.
Zimonyi Zoltán: "Az idők közepén" Válasz Évkönyv 1989/II. Budapest, Veres Péter Társaság, Püski Kiadó , 1989. p. 115-120.
Kárpáti Kamil: "Múlik a Jövőnk" Árgus, 1990. 1. sz. p. 38-40.
Márkus Béla: A költő egyszemélyes pere Tiszatáj, 1990. 10. sz. p. 44-52. Márkus Béla: Démonokkal csatázva. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1996. p. 135-145.
Vasy Géza: Júdásfa és maszkabál Napóra, 1990. 10. sz. p. 9-13. Vasy Géza: Tárgyiasság és látomás. Bp., Krónika Nova Kiadó, 2000. p. 148-156. Vasy Géza: "Hol zsarnokság van". Bp., Mundus Kiadó, 2005. p. 296-304.
Olasz Sándor: Múlik a Jövőnk Forrás, 1990. 4. sz. p. 94-96.
Pomogáts Béla: Nagy Gáspár versei Vigília, 1990. 5. sz. p. 394-395.
Turcsány Péter: "A tapétás dalnokoktól fényévekre" Jászkunság, 1990. 6. sz. p. 8-10.
Gál Ferenc: Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk Kortárs, 1990. 7. sz. p. 165-168.
T. Zselensky Péter: Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk Kritika, 1990. 7. sz. p. 40.
Görömbei András: Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk Magyar Napló, 1990. 8. sz. (február 22.) p. 6. Görömbei András: A szavak értelme. Bp., Püski Kiadó, 1996. p. 234-238.
Tandori Dezső: "Halálon túl kicsit..." Élet és Irodalom, 1990. április 27. p. 14.
Szávai Géza: "Megy a gőzös uzsedára, Uzsedomba!" Dátum, 1990. febr. 26. p. 8.
Szekér Endre: Múlik a jövőnk Napjaink, 1990. jún. p. 31-32.
Cs. Varga István: Múlik a jövőnk Egri Újság, 1990. május
Vasy Géza: "...egy élére állított vers" Népszava, 1990. május 26. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 137-139.
Rónay László: Botrányhősből - költő Magyar Hírlap, 1990. március 24.
Kocsis L. Mihály: Veszedelmes iszonyok Dátum, 1990. március 3.
Cs. Varga István: Mennyit nyomnak földi pöreink? Kisalföld, 1990. március 31.
Szakolczay Lajos: Töretlen gerincek kopogtatása Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Bp., Magvető Kiadó, 1990. p. 271-279.
Borcsa János: Mű és alkotó Jelenlét, 1991. 7. sz. p. 53.
Vasy Géza: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Vigília, 1993. 10. sz. p. 795-796.
Szakolczay Lajos: A politika senkiföldjén Új Magyarország, 1993. dec. 23. Szakolczay Lajos: Korforduló. Bp., Széphalom Könyvműhely, 1999. p. 246-248.
Dippold Pál: Magyar vérnyomás Élet és Irodalom, 1993. júl. 16.
Karádi Zsolt: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Kelet-Magyarország, 1993. okt. 9.
Karádi Zsolt: Abból a jászolból... Holnap, 1993. október p. 85-90.
Petőcz András: Az ébrenlét bűvöletében Könyvvilág, 1994. 11. sz. p. 13.
Szakolczay Lajos: A szeretet hajtószíja Kortárs, 1994. 12. sz. p. 97-100.
Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Tiszatáj, 1994. 2. sz. p. 70-72. Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1994. p. 192-196.
Vasy Géza: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Forrás, 1994. 6. sz. 73-74. Vasy Géza: Versekhez közelítve. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2006. p. 133-136. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 151-152
Pomogáts Béla: Csendes keresztút Vigília, 1994. 7. sz. p. 534-535.
Vajda Gábor: Kínos mosolyok Kortárs, 1994. 7. sz. p. 92-95.
Tarján Tamás: Fölös ébrenlétem Népszabadság, 1994. április 30.
Bakonyi István: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás, Fölös ébrenlétem Magyar Élet, 1994. jún. p. 43-44.
Vasy Géza: Egy költő 1993-ban Heti Nemzeti Újság, 1994. június 3. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 153-154.
Rónay László: Nagy Gáspár: Fölös ébrenlétem Új Ember, 1994. november 20.
Csűrös Miklós: Szeretet és figyelem Polisz, 1994. nyár p. 87-88.
Sultz Sándor: A kert gazos Esti Hírlap, 1994. szeptember 28. p. 7.
Vasy Géza: Közép-Európa és a költészet Új Forrás, 1995. 10. sz. p. 36-40 Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 155-158.
Olasz Sándor: Zónaidő Életünk, 1995. 11. sz. p. 1054-1056.
Görömbei András: A költő egyenes testtartása Magyar Napló, 1995. 11. sz. p. 41-42.
Tarján Tamás: Nagy Gáspár: Augusztusban, Ludvik Jahn nyomában Vigília, 1995. 12. sz. p. 954-955.
Devecseri Zoltán: Ezredvégi fényben Műhely, 1995. 2-3. p. 115-119.
Zalán Tibor: Könyvflekken Szivárvány, 1995. 3. sz. p. 148.
Domokos Mátyás: Nagy Gáspár "Zónaidejéről", amely mindannyiunké Forrás, 1995. 9. sz. p. 27-28.
Veress Miklós: Közös táj – közös ecsettel Új Magyarország, 1995. aug. 18. p. 8.
Fűzfa Balázs: Eljegyezve a történelemmel Népszabadság, 1995. aug. 4.
Kelecsényi László: Egyetlen édes szerelmünk. Nagy Gáspár prózakötete Magyar Nemzet, 1995. dec. 8. p. 8.
Parancs János: Nagy Gáspár: Zónaidő Új Ember, 1995. júlus 23. p. 8.
Kiss Dénes: Időövezet - övező idő Új Magyarország, 1995. szeptember 2. p. 14-15.
Bartis Ferenc: Keresztmetszet A Céh, 1996. 1. sz. p. 11-12.
Vekerdi László: Nagy Gáspár: Zónaidő Kortárs, 1996. 3. sz. p. 110-112.
Bakonyi István: Nagy Gáspár: augusztusban, Ludvík Jahn nyomában Pannon Tükör, 1996. 3. sz. p. 69.
Gutai István: Nagy Gáspár: Zónaidő Somogy, 1996. 5-6. sz- p. 607-608.
Tüskés Tibor: Nagy Gáspár: (legény-részlet) Lyukasóra, 1996. 5. sz. p. 29.
Gróh Gáspár: Nagy Gáspár: Augusztusban, Ludvik Jahn nyomában Életünk, 1996. 8. sz. p. 802-804. Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Bp., Kortárs Kiadó , 2000. p. 87-89.
B. Juhász Erzsébet: Nagy Gáspár: Zónaidő Élet és Irodalom, 1996. február 16.
Márkus Béla: Szócipelők és csókmesterek Debreceni 7 nap, 1996. január 27. Márkus Béla: Nem dolgunk feledni. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2000. p. 87-89.
Lovas Ildikó: Mégse tréfa Tiszatáj, 1997. 12. sz. p. 85-87.
Nagy Gábor: "Eszelős napok, évek jönnek" Kortárs, 1998. 10. sz. Nagy Gábor: Az olvasás tétje. Bp., Magyar Napló, 2003. p. 110-117.
Gróh Gáspár: Közéletiség és metafizika Új Könyvpiac, 1998. 11. sz. június Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Bp., Kortárs Kiadó , 2000. p. 90-91.
Monostori Imre: A Nagy Gáspár - Nagy Imre ügy az Új Forrásban Kortárs, 1998. 12. sz. p. 52-57.
Görömbei András: A történelemmel eljegyezve Pannon Tükör, 1998. 3. sz. p. 29-30.
Márkus Béla: Tudom, nagy nyári délután lesz Tiszatáj, 1998. 8. sz. p. 77-82. Márkus Béla: Nem dolgunk feledni. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2000. p. 29-35.
Rónay László: Törmelék Új Ember, 1998. augusztus 16. p. 8.
Ködöböcz Gábor: "Amíg csak bírom helyetted írom" Líceumi Paletta, 1998. december p. 7.
Albert Zsuzsa: Ki tud megbocsátani? Magyar Nemzet, 1998. június 6. p. 19.
Pósa Zoltán: Eljön értünk a Nagy Rendező Demokrata, 1998. november 27. p. 43.
Tüskés Tibor: Nagy Gáspár új kötete Lyukasóra, 1998. október p. 30.
Kelemen Zoltán: Különös októberi kert Pannon Tükör, 1999. 1. sz. p. 76-77.
Szakolczay Lajos: Beszédes hallgatás - trombitaerővel Bárka, 1999. 1. sz. p. 99-102.
Görömbei András: Költő a kilencvenes években Új Forrás, 1999. 1.sz. p. 5-20. Görömbei András: Létértelmezések. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó , 1999. p. 201-220.
Jánosi Zoltán: Ábrák a Balassi-kardra Új Horizont, 1999. 2. sz. p. 57-60.
Vasy Géza: Az eszmélet ideje Műhely, 1999. 3. sz. p. 70-71. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 159-164.
Ágh István: "Úgy pörgetett a múlt s jövő..." Hitel, 1999. 5. sz. p. 4-5.
Monostori Imre: "Egyszer mindent az Ő szemével látunk" Magyar Napló, 1999. 5. sz. p. 48-49. Monostori Imre: Mesterek, kortársak. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2000. p. 213-218.
Ablonczy László: Nagy Gáspár utolsó szalmaszálai Reformátusok Lapja, 1999. december 19. p. 4.
Osztovits Ágnes: Emelt fővel Magyar Nemzet, 1999. július 29.
Kőrösiné Merkl Hilda: "Legyen ami még késik" Budakeszi Hírmondó, 1999. március p. 2.
Bodnár Dániel: Nagy Gáspár: Szabadrabok Demokrata, 1999. nov. 18. p. 40.
Bogdán László: Tőrbot A Hét, 1999. október 7. p. 6.
Alföldy Jenő: A morális kérdések költője Új Könyvpiac, 1999. október p. 7. Alföldy Jenő: Temlomépítők (költők, könyvek, versek). Hét Krajcár Kiadó, 2006. p. 83-85.
Bogdán László: Szabadrabok Háromszék, 1999. szeptember 11.
Rónay László: "Szabadrabok" Új Ember, 1999. szeptember 19.
Ács Margit: Költő a sohasem örök nyárban Tiszatáj, 1999/5. p. 4-8. Ács Margit: A hely hívása. Lakitelek, Antológia Kiadó , 2000. p. 315-322
Kalász Márton: Nagy Gáspár: Szabadrabok Vigília, 2000. 1. sz. p. 76-77. Kalász Márton: Atossza kiálynő álma. Bp., Kortárs Kiadó , 2006. p. 93-95
Cseke Péter: Húsz év a kétezerből Korunk, 2000. 12. p. 111-119. Cseke Péter: Időrobbanás. Bp., Széphalom Könyvműhely, 2003. p. 247-260.
Pósa Zoltán: A távozás idilli tragikuma Árgus, 2000. 2. sz. p. 61-62.
Jánosi Zoltán: "Ítéletidőben, puszta-országban" Kortárs, 2000. 3. sz. Jánosi Zoltán: Idő és ítélet. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2001. p. 201-222.
Szabó Ferenc: Verskötet a szabadságról Távlatok, 2000. 4. sz. p. 648-650.
Baán Tibor: Nagylátószög Műhely, 2000. 6. sz. Baán Tibor: Szerepválaszok, Orpheusz Kiadó, 2004. p. 176-190.
Ágh István: Egy arc poetica megvalósulása Tiszatáj, 2000. 8. sz. p. 86-92. Ágh István: Ahogy a vers mibennünk. Bp., Széphalom, 2001. p. 422-432.
Rónay László: Egy korszak mérlege Új Ember, 2000. június 25.
Bakonyi István: A költő és a folyóirat Árgus, 2001. 1. sz. p. 64-65. Bakonyi István.: Az ige őrzői. Miskolc, Székesfehérvár, Felsőmagyarország Kiadó, Kodolányi János Főiskola , 2001. p. 178-183. Bakonyi István: Titokkereső irodalom. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2006. p. 100-103.
Görömbei András: Félelmen túli tartományban Tiszatáj, 2001. 1. sz. p. 90-96. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. Bp., Nap Kiadó, 2003. p. 379-390.
Csiki László: Öröknyár Képes Extra, 2001. 9. sz. p. 10-11.
Gáspári László: Mondatösszevonás-típusok és funkciók Nagy Gáspár költői nyelvében Magyar Nyelvőr, 2001. április-június
Kovács Gáborné: "Aki szívében útjait viszi" BaÁRka, 2001. dec. p. 38-39.
Szikora József: Amíg fölragyog a jászol Új Ember, 2001. december 16.
Jánosi Zoltán: "Két part között a hit" Jánosi Zoltán: Idő és ítélet. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2001. p. 223-244.
Koppány Zsolt: Kultikum és fénylő magasság Somogy, 2002. 2. p. 181-183. Koppány Zsolt: A hóhérság eszkalációja. Bp., Bíró Family Kft. , 2002. p. 152-155.
Gáspári László: Retorikai-stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szerveződése Magyar Nyelvőr, 2002. január-március
Pósa Zoltán: Fájón aktuális költemények Magyar Nemzet, 2002. október 22. p. 15.
Rónay László: "Feltámadás a halálból": Nagy Gáspár Rónay László: Isten nem halt meg. A huszadik századi magyar spirituális líra. Bp., Szent István Társulat , 2002. p. 261-270.
Sándor György: Nagy Gáspárról kézirat, 2003.
Szakolczay Lajos: Vérző lélegzet Bárka, 2003. 1. sz. p. 132-135.
Kelemen Lajos: ...nem szabad feledNI...! Szépirodalmi Figyelő, 2003. 1. sz. p. 71-73.
Vilcsek Béla: Élére állított versek Árgus, 2003. 10. sz. p. 46-57.
Görömbei András: Ezredváltó, sűrű évek Tiszatáj, 2003. 12.sz. p. 79-90.
Papp Endre: Dac és remény Bárka, 2003. 4. sz. p. 127-130.
Görömbei András: Két rendszerváltó vers Új Forrás, 2003. 9. sz. p. 25-35.
Mórocz Zsolt: "Az információ ellenőrzött" Magyar Szemle, 2003. április p. 165-172. Mórocz Zsolt: Posztmodern életfa. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2003. p. 309-316.
Pósa Zoltán: Ezredváltó, sűrű évek Magyar Nemzet, 2003. augusztus 14. p. 15.
Rónay László: Sűrű évek - versekben Új Ember, 2003. augusztus 3.
Papp Endre: "Makacs szívünk csak a reménynek adja meg magát" Könyvpiac, 2003. június
Osztovits Ágnes: A lírikus naplója Heti Válasz, 2003. június 27. p. 43.
Prágai Tamás: Ezredváltó, sűrű évek Szabad Föld, 2003. okt. 24. p. 22.
Görömbei András: Nagy Gáspár Költők könyve. 93 vers portré (ön)életrajz miniesszé. Összeállította és szerkesztette Kőrössi P. József. Noran Kiadó, Budapest , 2003. p.136.
Görömbei András: Gyökerek és mesterek Új Horizont, 2004. 1. sz. p. 31-41. Görömbei András: Nagy Gáspár. Pozsony, Kalligram Kiadó, 2004. p. 20-36.
Aniszi Kálmán: Ötvenhat igaza Kapu, 2004. 10. p. 50. A CÉH, 2004. 10. sz. Nyugati Magyarság , 2004. október
Görömbei András: Szavak a rengetegből Hitel, 2004. 10. sz. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 333-344.
Ménesi Gábor: Szavak a rengetegből Új Forrás, 2004. 10. sz. p. 73-78.
Petrik Béla: "...s lám a múlt, el sem múlt!" Árgus, 2004. 11. sz. p. 102-109.
Vasy Géza: Egy költő világszemlélete - prózában Tiszatáj, 2004. 12. sz. p. 70-78. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 165-170.
Nagy Gábor: Az emlékező magányossága Kortárs, 2004. 3. sz. p. 101-105.
Rónay László: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Vigília, 2004. 3. sz. p. 236-238.
Bakonyi István: Szavak a rengetegből Duna-part, 2004. 4. sz. Bakonyi István: Titokkereső irodalom. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2006. p. 104-106.
Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Új Forrás, 2004. 4. sz. p. 24-32. Pécsi Györgyi: Folytatódik. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2007. p. 57-66.
Kerék Imre: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Műhely, 2004. 6. sz.
Kelemen Lajos: Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből Szépirodalmi Figyelő, 2004. 6. sz. p. 151-152.
Ablonczy Bálint: A legkisebb Nagy (költészet a közélet rengetegében) UFI, 2004. december
Agonás Szonja: Költő a költészetről Heti Válasz, 2004. július 15.
Szekér Endre: Ezredváltó, sűrű évek Bécsi Napló, 2004. november-december
Cs. Varga István: "A lét reménye" Új Könyvpiac, 2004. szeptember
Nagy Gábor: A "félelmen túli tartomány" költője Új Könyvpiac, 2004. szeptember p. 9.
Babosi László: A költészet és a történelem "szabadrabja" Bárka, 2005. 1. sz. p. 113-115.
Vilcsek Béla: Íróportré Szépirodalmi Figyelő, 2005. 1. sz. p. 76-83. Íróportrék I. Szerk.Thimár Attila Bp., Szépirodalmi Figyelő, 2006. p. 117-129.
Rónay László: Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből Vigília, 2005. 11. sz. p. 927-928.
Sturm László: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Életünk, 2005. 4. sz. p. 48-51.
Vilcsek Béla: Az "én" a "te"-ben Kortárs, 2005. 5. sz. p. 93-101.
Ekler Andrea: "Nincs módunk kitérni a hűség elől" Új Forrás, 2005. 8. sz. Cselekvő irodalom. Írások Görömbei András tiszteletére. Szerkesztette: Ekler Andrea és Bertha Zoltán Bp., 2005. p. 54-63.
Péntek Orsolya: Csak a rábízottat hűséggel őrizze Magyar Nemzet, 2005. december 29. p. 15.
Ekler Andrea: Szubjektív térkép Új Könyvpiac, 2005. december 8.
Borcsa János: Nagy Gáspár találkozásai Irodalmi Jelen, 2005. július p. 17.
Pécsi Györgyi: Irodalomtörténeti mestermunka Irodalmi Jelen, 2005. március p. 16.
Németh István Péter: Az el nem múló múltról VárUcca, 2006. 1. sz. p. 108-111.
Hanti Krisztina: 1956 Nagy Gáspár költészetében Hitel, 2006. 10. sz. p. 120-124.
Heltai Bálint: Néhány mondat Nagy Gáspár költészetéről Hitel, 2006. 10. sz. p. 125-135.
Vasy Géza: Nagy Gáspár - Október költője Magyar Napló, 2006. 10. sz. p. 23-24. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 176-179. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Rónay László: 1956 fénylő arcai Vigília, 2006. 10. sz. p. 796-797. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Görömbei András: 1956 fénylő arcai Hitel, 2006. 10. sz. p. 82-85. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 356-361. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Ferenczes István: Nagy Gáspár laudációja Székelyföld, 2006. 12. sz. p. 141-142.
N. Pál József: Magyar nyom - Isten költeményén Hitel, 2006. 12. sz. p. 32-43. (4)
Vasy Géza: Bevezetés és 12 pont Nagy Gáspárról Hitel, 2006. 12. sz. p. 45-47. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 180-183
Petrik Béla: „...töretlen gerincek kopogtatása...” Bárka, 2006. 2. sz. p. 123-128.
Szabó Ferenc: Olvasónapló Távlatok, 2006. 2. sz. p. 222-224.
Mezey Katalin: Nagy Gáspár és 1956 Magyar Napló, 2006. 4. sz.
Szemadám György: Két forradalom Magyarországon Magyar Napló, 2006. 4. sz. p. 14-18.
Görömbei András: Közelebb az életemhez Tiszatáj, 2006. 4. sz. p. 93-99. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 345-355.
Hanti Krisztina: Szívbe égetett szabadság Szépirodalmi Figyelő, 2006. 5. sz. p. 113-115. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Alexa Károly: Nagy Gáspár: "Szavak az életemhez" Életünk, 2006. 6. sz. p. 89-94. (4)
Alexa Károly: A népiesség - ma, a politikai költészet - ma Életünk, 2006. 7-8. sz. p. 138-141.
Zsille Gábor: 1956 fénylő arcai Új Ember, 2006. augusztus 20. p. 24. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Juhász Judit: A költő hangja Új Ember, 2006. december 3. p. 11.
Babosi László: Közelebb az életemhez Irodalmi Jelen, 2006. nov. p. 21.
Kőrösiné Merkl Hilda: Nagy Gáspár a Széchenyi Társaság díjazottja Budakeszi Iránytű, 2006. november p. 7.
Görömbei András: Nagy Gáspár Magyar Örökség díjas Szabad Újság, 2006. október 18. p. 11. Görömbei András: Sors és alkalom. Szeged, Tiszatáj , 2008. p. 136-138.
Kelemen Erzsébet: Hótalan a hegyek inge Széphalom Évkönyv 16. Kazinczy Ferenc Társaság, 2006. p. 416-421. Kelemen Erzsébet: Hét színkép. Tanulmányok, kritikák. Budapest, Ráció Kiadó, 2010. p. 37-43.
Szabó István Pál: Nagy Gáspár - Kormos István - Bohumil Hrabal - Szabó Feri Duna-part, 2007. 1-2. sz. p. 16-18.
Ködöböcz Gábor: "Fényből s gondból egyberostált ember-vándor" Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 62-64.
Gerliczki András: Párhuzamos koporsók - párhuzamos életek Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 69-73.
Karádi Zsolt: "A síri csöndben kövek zuhognak" Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 74-79.
Nagy Balázs: Biblikus motívumkör Nagy Gáspár költészetében Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 80-85.
Vasy Géza: Nagy Gáspár vallomásai Kortárs, 2007. 1. sz. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 171-175.
Ködöböcz Gábor: Nagy Gáspár költészetének '56-os vonulata Confessio, 2007. 1. sz.
Alföldy Jenő: Hol tanítják a bátorságot? Magyar Napló, 2007. 1. sz. p. 29-30.
Antal Attila: Történelem és aktualitás Magyar Napló, 2007. 10. sz. p. 20-21.
Pécsi Györgyi: "A remény sohasem meghaló" Hitel, 2007. 10. sz. p. 24-29. Nagy Gáspár: Szaltószabadság. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2008. p. 213-220.
Vasy Géza: "fényeddel ránk süt a csillagoltár" Tiszatáj, 2007. 11. sz. p. 92-96.
A. Jászó Anna: Nagy Gáspár: Symphonia Ungarorum Magyartanítás, 2007. 2. sz. p. 22-25.
Kelemen Lajos: "...amiből jöttem, amiből vagyok" Műhely, 2007. 2. sz. p. 63-64. (4)
Imre László: Nagy Gáspár "dícsérete" a Magyar Kultúra Napján Hitel, 2007. 3. sz. p. 49-50.
Heltai Bálint: Kereszténység, istenkeresés, istenhit Nagy Gáspár költészetében Lelkipásztor, 2007. 3. sz. p. 94-95.
Görömbei András: Sárfelirat Hitel, 2007. 7. sz. p. 119-123. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 362-371.
Nagy Gábor: Hatalom, medialitás és emlékezet Életünk, 2007. 8. sz. p. 33-50.
Monostori Imre: Közelebb Nagy Gáspárhoz Új Forrás, 2007. 8. sz. p. 93-105. (1)
Szekér Endre: Másra is emlékezzünk Bécsi Napló, 2007. január-február p. 12. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Tarján Tamás: Égi lábnyom Irodalmi Jelen, 2007. június p. 20.
Ekler Andrea: Amikor Isten a "lámpásából egy fénycsomót villant" Új Könyvpiac, 2007. szeptember 7.
Olasz Sándor: Útban Kosztolányihoz Bárka, 2008. 2. sz. p. 109-111.
Korzenszky Richárd OSB: Hullámzó vizeken kereszt Hitel, 2008. 5. sz. p. 81-86.
Órás Enikő: Nagy Gáspár és Szabó Lőrinc kapcsolata "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. 80-85.
Szakolczay Lajos: Lapátolni kell a szabadságból Magyar Napló, 2008. április. p. 35-41. Nagy Gáspár - Szakolczay Lajos: Ameddig temetetlen holtak lesznek... Interjú, versek, fotók. Bp., Magyar Napló Kiadó, 2008. p. 59-75.
Borcsa János: Nagy Gáspár grafitpora Irodalmi Jelen, 2008. július-augusztus. p. 19.
Szakolczay Lajos: Nagy Gáspár hűsége Magyar Múzsa, 2008. október. p. 13-20.
Dobos Marianne: Belátás "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 19-26.
Antal Balázs: "hosszú kéjben megmártott szövegtöredékek" "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 27-35.
Rutkai Balázs: Nagy Gáspár társadalomképe "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 57-64.
Nagy Csilla: A tizedik év "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 65-70.
Veláczki László: Közelítések Nagy Gáspár költészetéhez "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 95-107.
Ekler Andrea: "Mentsétek.... meg a verseket" Magyar Napló, 2009. 4. sz. p. 37-39.
Petrik Béla: A tejfogakhoz Hitel, 2009. 5. sz. p. 17-29.
Kulin Borbála: In memoriam Nagy Gáspár Hitel, 2009. 5. sz. p. 47-49.
Papp Endre: A nyelv felszabadít Hitel, 2009. 5. sz. p. 6-14.
Monostori Imre: "...a költő már csak ilyen: személyiségét kitágítja a világmindenségre..." Új Forrás, 2009. 6. sz. p. 47-50.
Szakolczay Lajos: A névadó erkölcse Új Forrás, 2009. 6. sz. p. 51-52.
Borsodi L. László: "Hinni a mérleg kristály-Krisztusában" Székelyföld, 2009. 8. sz. p. 153-161.
Botos Katalin: 1956 és Nagy Gáspár keresztény szellemisége Magyar Szemle, 2009. 9.-10. sz.
Gyurácz Ferenc: Nagy Gáspár költészete a rendszerváltozás küszöbéig Gyurácz Ferenc: Személyes ügyeim. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2009. p. 67-73.
Gőbel Ágoston: Az önfeláldozás motívuma Nagy Gáspár költészetében Kortárs, 2010. 5. sz. p. 39-55.
Petrik Béla: Az utolsó iramodás Hitel, 2010. 5. sz. p. 78-83.
Pécsi Györgyi: Kanizsa-vár Nagyítás, 2010. február 24. p. 13.
Kiss Gy. Csaba: A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatok Kortárs, 2012. 9. sz. Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 15-22
Ekler Andrea: Nagy Gáspár szabadságfogalmáról Kortárs, 2012. 9. sz. p. 73-75 Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 129-134
Jánosi Zoltán: "Kőbe csiszolt villám" Kortárs, 2012. 9. sz. p. 76-83 Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 101-117
Petrik Béla: Két feljegyzés Nagy Gáspár írószövetségi lemondása kapcsán Kortárs, 2012. 9. sz. p. 86-90 Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 23-33
Spannraft Marcellina: A jászol és az utolsó szalmaszál Vallástudományi Szemle, 2014. 3-4. sz. p. 122-127.
Papp Endre: Az "istenképűség" bizodalma az esztétikában Hitel, 2015. január p. 19-24.
Petrik Béla: "Engem csak a vers véd..." Hitel, 2015. január p. 6-18.
Tóth László: nagygazsi Tóth László: Határsértők. Önarckép - másokban. Budapest, Gondolat Kiadó, 2015. p. 347-365.
Petrik Béla: "...Szívébe égették a szabadságot!" Bárkaonline, 2017. április 25.
Petrik Béla: Emlékezetvesztés ellen Hitel p. 32-37., 2017. január