Kuratóriumi határozatok - Tizennegyedik ülés

Jegyzőkönyvi emlékeztető

Készült a Nagy Gáspár Alapítvány 2015. április 18-án tartott kuratóriumi üléséről
Helyszín
: az MMA hivatalos helyisége
Jelen voltak: Szabó Márta alapító, Pelyach István elnök, Pécsi Györgyi alelnök, Petrik Béla titkár, Ablonczy László, Gergye Rezső, Monostori Imre, Nagy Gábor, Orosz István

Az ülés napirendjén 2 téma szerepelt:
1.    A 2014-es a közhasznúsági jelentés elfogadása
2.    a 2015. évi Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj

1. napirendi pont
Pelyach István elnök tájékoztatta a Kuratóriumot a 2014-es közhasznúsági jelentésről. Beszámolt az Alapítvány közhasznú tevékenységeiről; 
- az Emlékház működtetéséről,
- a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj megalapításáról,
- az Emlékházban irodalmi tábor és rendhagyó irodalomórák szervezéséről
- és a Nagy Gáspár Labdarúgó Emléktorna szervezéséről, 
amiket a közhasznúsági jelentés részletez.

1/2015.04.18. számú határozat: A Kuratórium a 2014. évi közhasznúsági jelentés pénzügyi adatait, a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet egyhangúan jóváhagyta és elfogadta.

A Kuratórium egyetértett abban, hogy 2015-ben ugyanezen tevékenységek köré szerveződik az Alapítvány munkája, nagyobb hangsúlyt adva az Emlékházban rendezendő irodalmi tábornak, és a rendhagyó irodalomóráknak.

2.    napirendi pont
A 2015-ös díj átadás
- Monostori Imre, a Díj kuratóriumának elnöke a támogatóktól, ill, a kurátoroktól kapott jelölések alapján ismertette az eddigi jelöléseket. Fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körből kelljen a Díj Kuratóriumának majd dönteni. Az ügymenet/a jelölés részleteinek további tisztázása szükséges a jövőben.
- A résztvevők egyetértettek abban, hogy a szponzoroknak is meg kell adni a beleszólás lehetőségét, ugyanakkor minimális színvonalhoz ragaszkodni kell a jelöléseknél.

2/2015.04.18. határozat: A 2015. évi Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjra az Alapítvány egyhangúlag Tóth László, Dunaszerdahelyen élő költőt. Írót, műfordítót jelöli. A Díj Kuratóriumának ülésén az Alapítvány küldöttei Tóth László jelölését fogják támogatni.
- A Kuratórium egyetértett abban, hogy a következő díjazás előtt több név merüljön föl, és legyen részletes jellemzés mindenkiről. A Díj Alapító Okirata mellé részletes Szabályzatot kell alkotni a jelölés mikéntjéről 2016. márciusáig.

EGYEBEK
- Gergye Rezső  beszámolt A költő hazatér című VIII. vasvári verstalálkozó előkészületeiről. A szavalókat felkészítő tanárok problémaként jelzik a hétvégére – nem pedig a tanítási időben -, szervezett programot.
Az Alapítvány 5 könyvet és 6 db CD-t küld a Verstalálkozó résztvevőinek díjazására.
- A nyári irodalmi tábor június 24-26 között lesz. Nagy Gábor összeállította a programot. Postán, ajánlottan kell kiküldeni az iskolaigazgatóknak a felhívást.   

Budapest, 2015. április 18.
                        Készítette: Dr. Petrik Béla

Hitelesítette:

Pelyach István elnök s.k.

Szabó Márta alapító s.k.