Kuratóriumi határozatok - Díj Kuratórium ülé

Jegyzőkönyvi emlékeztető

amely készült a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti díj kuratóriumának 2014. március 22-én 11 órakor tartott alapító üléséről

Helyszín: a Magyar Művészeti Akadémia hivatalos helyisége

Jelen voltak:
Ádám Éva
Dr. Borián Elréd
Dr. Monostori Imre
Gergye Rezső
Nagy Gábor
Szabó Márta

A díj-kuratórium egyhangúlag megszavazta Dr. Monostori Imrét a kuratórium elnökének.

Az elnök felkérésére Nagy Gábor bemutatta a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriuma jelöltjének, Falusi Mártonnak a pályáját.
Pannonhalma képviseletében Dr. Borián Elréd atya Orosz István képzőművészt jelölte, és a kuratórium figyelmébe ajánlotta Gülch Csaba költőt.
Ádám Éva (Budakeszi képviseletében) elfogadta az alapítvány jelöltjét.
Gergye Rezső Vasvár képviseletében elmondta, hogy a díjra alkalmasnak látja Mórocz Zsolt esszéírót és Füzesi Magda költőt is, de támogatja Falusi Márton díjazását.
Szabó Márta (alapító) támogatja Falusi Márton díjazását.
Monostori Imre támogatja Falusi Márton díjazását.
A jelenlévők egyhangúlag támogatják Falusi Márton díjazását, Papp Endre, a Hitel folyóirat távollévő képviselője telefonon megerősíti, hogy Mórocz Zsolt díjazását támogatja.

A kuratórium 6:1 arányban döntött Falusi Márton díjazása mellett.

A kuratórium úgy döntött, telefonon megkérdezi a jelöltet, elfogadja-e a díjat. Falusi Márton telefonon nyilatkozott, hogy köszönettel elfogadja a díjat.
A díj-kuratórium felkérte Nagy Gábort a díjazott május 4-iki laudációjára.
A kuratórium döntött arról, hogy az oklevélen szövegesen felsorolja a díj támogatóit.

E jegyzőkönyv eredetijét aláírásukkal hitelesítették:
Dr. Monostori Imre, Gergye Rezső és a jegyzőkönyv vezetője, Nagy Gábor.


Budapest, 2014. március 22.