Kuratóriumi határozatok - Tizenegyedik ülés

Jegyzőkönyvi emlékeztető

Készült a Nagy Gáspár Alapítvány 2014. január 25-én, 10 órakor tartott kuratóriumi üléséről.
Helyszín: Az MMA hivatalos helyisége
Jelen voltak: Szabó Márta alapító, Pelyach István elnök, Pécsi Györgyi alelnök, Ablonczy László, Gergye Rezső, Monostori Imre, Nagy Gábor, Papp Endre, Petrik Béla titkár.
A kuratórium – Korzenszky Richárd, Jánosi Zoltán, Orosz István és Kovács Tilda előzetesen bejelentett távolmaradása mellett – határozatképes létszámban képviseltette magát.

Az ülés napirendjéül a meghívóban az alábbi pontok szerepeltek:

1. A Nagy Gáspár Díj
2. A májusi programok egyeztetése, szervezése
3. Nagy Gáspár érettségi tétel ügye
4. Emlékház működtetése
5. Egyebek

1. Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj
Az Alapítvány Budakeszi, Vasvár városok önkormányzatának, a Hitel Szerkesztőségének, és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium támogatásával megalapítja a Nagy Gáspár díjat.
A két önkormányzat már meghozta a döntést a 200-200 ezer Ft-os támogatásról. A Hitel támogatási lehetősége Papp Endre nyilatkozata alapján bizonytalan, de úgy ítéli meg, hogy a 100 eFt-os támogatásnak nem lesz akadálya. Vas megye nem támogatja a díjat. Pannonhalma 100 eFt-os támogatást ígért, a döntés megszületett, a hivatalos értesítést az Alapítvány napokon belül megkapja.
A támogatási összegtől függ a díj nagysága. A bruttó összeg után 27% járulékot kell fizetnünk, a díjból 16% személyi jövedelemadót kell levonnunk
Február elején szerződést kell kötnünk a támogatókkal.
A díjalapítással kapcsolatos döntéseket a kuratórium részletesen tárgyalta és a jelen kivonat mellékletét képező Alapító Okiratban foglaltak szerint döntött és fogadta el a Díj alapítását.
A díjátadást a születésnapi megemlékezéssel egybekötve tartja idén az Alapítvány, május 4-én, az Emlékházban. Egyébként az alapító városok miatt változó helyszínen kerülne arra sor a jövőben.

A megígért támogatások függvényében 2014-ben 450 eFt lehet a Díj bruttó összege. A 7 tagú kuratórium összetételét az Alapító Okiratban részletezzük..
1/2014. számú határozat: A kuratórium tagjai a mellékelten csatolt és abban meghatározott feltételek szerint elfogadja és jóváhagyja a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj alapító okiratát.

2. Májusi programok
A májusi programok a tervezettek szerint:

- május 2-3 Vasvár – „A költő hazatér” - hagyományos szavalóverseny - NG Kulturális Központ – az Alapítvány kuratóriuma Ablonczy Lászlót delegálja a zsűribe.
- május 4. Bérbaltavár - születésnapi megemlékezés - NG Alapítvány.
A megemlékezésen helybeli gyermekek versmondásából kell egy részt összeállítani, illetőleg az előző napi szavalóverseny résztvevői közül kell meghívni versenyzőket. Ezt Gergye Rezső szervezi. Nagy Gábor szervezi, hogy az Ajkai Mozgásszínház tagjai elhívhatóak-e egy rövid műsor bemutatására. A megemlékezés keretében kerülne sor a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj átadására. A megemlékezés dr. Veres András püspök által tartott szentmisével kezdődne, Szabó Márta kéri fel a püspök urat erre a rendezvényre. Az emlékháznál V. Németh Zsolt államtitkár tartana rövid ünnepi megnyitót, Kovács Tilda kéri fel erre. A kuratórium ezen túlmenően egy kötetlen asztali beszélgetést szervez iskolatársakkal, barátokkal, helybéliekkel, amelynek vezetésére Szakolczay Lajost kérik fel. Az ebédre az őszi programhoz hasonlóan kérik fel a helybélieket (sátor, ebéd).
- május 10. Budakeszi - focikupa - budakeszi focisták. Orosz István szervezi a csapatokat és a résztvevőket.
2/2014. számú határozat: A kuratórium tagjai a fentiek szerint fogadja el a májusi rendezvények programját és feladattervét.

3. Érettségi tétel ügye
Az érettségi tétel ügyében a kuratórium megtárgyalta Jánosi Zoltán írásos előterjesztését és azt elfogadta. A szükséges verseket és prózát Nagy Gábor és Pécsi Györgyi véglegesítik, ezt követően a kérelem benyújtható. A kérelem ügyében Jánosi Zoltán fog eljárni az alapítvány képviseletében.
3/2014. számú határozat: A kuratórium tagjai a fentiek szerint elfogadta az érettségi tétel ügyében Jánosi Zoltán írásos előterjesztését. A kérelem ügyében Jánosi Zoltánt a kuratórium felhatalmazza az alapítvány képviseletével.

4. Emlékház működése
Az Emlékház működésével kapcsolatosan az Alapítvány belépőjegyet továbbra sem tervez, adománygyűjtő dobozt kaptunk egy budakeszi asztalostól, Orosz Istvánék készítik a feliratát.

Budakeszin január 6-án jótékonysági estet tartottak, a bevétel az Alapítvány gazdálkodását segíti.

Az Emlékház dolgozójának bérét 2014-től csökkenteni kényszerült az alapítvány, ennek reális fedezete ma egész évre látszik.
4/2014. számú határozat: A kuratórium tagjai a fenti tájékoztatást tudomásul vette és elfogadta.

5. Egyebek
Szabó Márta és Petrik Béla tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy 2014-ben új könyvelő vette át az Alapítvány könyvelési feladatait, reményeink szerint szakszerűbb és magasabb támogatottságú lesz az alapítvány működése. Az új könyvelő NAV bejelentése megtörtént.
Az új elnök bírósági nyilvántartásba vétele még folyamatban van, végzés eddig a módosítási kérelemről nem született.
Szabó Márta és Petrik Béla tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy az Alapítvány pályázatot nyújtott be a 2014-es programok támogatására a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, a pályázat érvényes, de annak egyenlőre nem ismert az eredménye. Ha a pályázaton nem nyerünk, akkor is kellene tartatnunk néhány rendhagyó irodalomórát az Emlékházban. Nagy Gábor és Gergye Rezső közreműködésére támaszkodik az alapítvány.
5/2014. számú határozat: A kuratórium tagjai a fenti tájékoztatást tudomásul vette és elfogadta.

Budapest, 2014. január 25.   
Készítette: dr. Petrik Béla

Hitelesítők:

Pelyach István elnök s.k.   

Pécsi Györgyi alelnök s.k.

Szabó Márta alapító s.k.