Kuratóriumi határozatok - Tizedik ülés

Jegyzőkönyvi emlékeztető

Készült a Nagy Gáspár Alapítvány 2013. szeptember 11-én, szerda 10 órakor tartott kuratóriumi üléséről.
Helyszín: A HITEL Szerkesztősége
Jelen voltak: Szabó Márta alapító, Pelyach István elnök, Pécsi Györgyi alelnök, Ablonczy László, Gergye Rezső, Nagy Gábor, Papp Endre, Orosz István, Petrik Béla titkár.
A kuratórium – Korzenszky Richárd, Jánosi Zoltán és Kovács Tilda előzetesen bejelentett távolmaradása mellett – határozatképes létszámban képviseltette magát.

Az ülés napirendjéül a meghívóban az alábbi pontok szerepeltek:
1.    Kuratórium tag, elnök személye: Az alapító Pelyach István történészt kérte fel elnöknek. Bemutatás, bemutatkozás.
2.    Ajánlás a Klebersberg Központhoz Nagy Gáspár érettségi tételnek minősítésével kapcsolatban.
3.    Szeptember utolsó szombatján, 28-án a kiállítás megnyitása Baltaváron. A megnyitó programja.
4.    Két éve nem adta ki az Életünk folyóirat a Nagy Gáspár díjat  A Nagy Gáspár díjról döntés. 

1. Pelyach István történész bemutatása
1/2013/09.11. számú határozat: Az előzetesen megküldött önéletrajz, szakmai publikációk és ajánlások alapján a kuratórium egyhangúan támogatja Pelyach István kuratóriumi taggá történő választását, elfogadja az Alapítók javaslatát. Egyúttal egyhangúan elfogadják és megválasztják Pelyach Istvánt a kuratórium elnökévé.

2. Érettségi tétel ügye
Az érettségi tétel ügyében a kuratórium megtárgyalta Jánosi Zoltán írásos előterjesztését és azt elfogadta. A szükséges verseket és prózára vonatkozóan minden tag javaslatot tesz. Jánosi Zoltán rögzíti a szempontrendszereket. Monostori Imre előkészíti az alkotói életrajzot. Nagy Gábor és Pécsi Györgyi véglegesítik, ezt követően a kérelem benyújtható. A kérelem ügyében Jánosi Zoltán fog eljárni az alapítvány képviseletében.
2/2014/09.11. számú határozat: A kuratórium tagjai a fentiek szerint elfogadta az érettségi tétel ügyében Jánosi Zoltán írásos előterjesztését. A kérelem ügyében Jánosi Zoltánt a kuratórium felhatalmazza az alapítvány képviseletével.

3. Emlékház avatás és kiállítás, működése
Az Emlékház avatásával kapcsolatos feladatokat, határidőket és felelősöket a kuratórium részletesen tárgyalta és elfogadta. A ház működésével kapcsolatosan az Alapítvány belépőjegyet továbbra sem tervez, adománygyűjtő dobozt kaptunk egy budakeszi asztalostól, Orosz Istvánék készítik a feliratát.

Az avatáson Monostori Imre tart megnyitó beszédet, megemlékezésen helybeli gyermekek versmondásából kell egy részt összeállítani, illetőleg az előző napi szavalóverseny résztvevői közül kell meghívni versenyzőket. Ezt Gergye Rezső szervezi. A kuratórium ezen túlmenően egy kötetlen asztali beszélgetést szervez iskolatársakkal, barátokkal, helybéliekkel, amelynek vezetésére Szakolczay Lajost kérik fel. Az ebédre a helybélieket kérik fel (sátor, ebéd).

Az Emlékház dolgozójának bérét 2014-től csökkenteni kényszerült az Alapítvány, ennek reális fedezete ma egész évre látszik.

Az emlékház igazgatását továbbra is Nagy Gábor kuratóriumi tag látja el.

3/2014/09.11. számú határozat: A kuratórium tagjai a fenti tájékoztatást és javaslatokat tudomásul vette és egyhangúan elfogadta.

4. Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj
Az Alapítvány Budakeszi, Vasvár városok önkormányzatával és a Hitel Szerkesztőségével, illetőleg amennyiben Pannonhalma, mint alma mater csatlakozik a kezdeményezéshez, meg kívánja alapítani a Nagy Gáspár díjat.

A támogatási összegtől függ a díj nagysága. A bruttó összeg után 27% járulékot kell fizetnünk, a díjból 16% személyi jövedelemadót kell levonnunk. Február elejéig szerződést kell kötnünk a támogatókkal, addig az alapvető dolgokat nekünk kell rögzíteni.

4/2014/09.11. számú határozat: A kuratórium tagjai a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj alapításához szükséges támogatások elnyerése érdekében szükséges intézkedéseket az önkormányzatok és a további támogatók felé megteszi. A kuratórium e körben teljeskörűen felhatalmazza Pécsi Györgyit, dr. Petrik Bélát és Szabó Mártát a tárgyalások lefolytatására és a Díj alapításához szükséges nyilatkozatok megtételére.

Budapest, 2013. szeptember 11.    
Készítette: dr. Petrik Béla

Hitelesítők:

Pécsi Györgyi alelnök s.k.

Szabó Márta alapító s.k.