Kuratóriumi határozatok - Hetedik ülés

Jegyzőkönyvi emlékeztető

Készült a Nagy Gáspár Alapítvány 2012. január 24-én, kedden délután 13 órakor tartott kuratóriumi üléséről.

Helyszín
: A HITEL folyóirat szerkesztősége

Jelen voltak: Szabó Márta alapító, Görömbei András elnök, Pécsi Györgyi alelnök, Ablonczy László, Gergye Rezső, Jánosi Zoltán, Kovács Tilda, Monostori Imre, Nagy Gábor, Orosz István, Papp Endre, Petrik Béla titkár.
A kuratórium – Korzenszky Richárd előzetesen bejelentett távolmaradása mellett – teljes létszámban képviseltette magát.

Az ülés napirendjéül a meghívóban az alábbi pontok szerepeltek:

1. a május 4-i születésnapi megemlékezés lehetséges programjai, feladatok és teendők,
2. a Vasváron megrendezésre kerülő Nagy Gáspár focikupa eseményéhez történő kapcsolódásunk,
3. az Emlékházzal, pályázattal kapcsolatos teendők és feladatok,
4. egyéb kérdés, amelyet a kurátorok megbeszélésre alkalmasnak és szükségesnek tartanak.

Napirend előtt Pécsi Györgyi és Szabó Márta tájékoztatta a kuratórium tagjait a Vasváron januárban rendezett a „Költő hazatér” című versmondó versenyről, amelyet a Nagy Gáspár Kulturális Központ és a Vasvári Önkormányzat rendezett. A kuratórium nevében a jelen lévő polgármester asszonynak és a NGKK igazgatójának köszönetét és elismerését fejezték ki a kivételes és a magas színvonalú rendezésért, amely évről-évre egyre nagyobb elismertség mellett szolgálja Nagy Gáspár költői életművének ébrentartását.

1-2.
Kovács Tilda polgármester asszony megerősítve a tavalyi tornán tett meghívását, tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a 2012-es „Nagy Gáspár Kupa” szervezését, a torna lebonyolítását Vasvár vállalja. Az előzetes egyeztetés alapján április 30.-án, hétfőn 10 órakor kerülne megrendezésre a megnyitó, a vasvári sportpályán. Rossz idő esetén a városi sportcsarnokban. Egy órakor ebéddel várják a csapatokat és kísérőiket.

16 órára irodalmi emlékezést szerveznek, amelyhez az Alapítvány segítségét kérik, négy előadó felkérésében.

Másnap gyalogtúra indul Nagytilajba, Gáspár sírjához, 22 és 50 km-es távon. Ez a program már szerepel az országos túrák honlapján is. Akinek kedve és ideje engedi, az a torna után maradhat, szállást az esetleg 29.-én érkezőknek, vagy az elsején még túrán maradóknak tud biztosítani az önkormányzat, részben a kolostorban a zarándokszálláson, részben a rendőrség épületében

A jelentkezéseket a vasvar@t-online.hu emailra, vagy a 94/ 572-012 –es telefonra, vagy levélcím: 9800 Vasvár. Alkotmány u 1. várják, április 20-ig.

Az Alapítvány kuratóriuma Monostori Imre javaslatára Budapesten egész napos Nagy Gáspár emléknapot szervez halálának ötödik évfordulója alkalmából, amelyet május 17-én kívánnak megrendezni, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Magyar Művészeti Akadémiával összefogva. A konferencián rövid, 15-20 perces előadásokra kerülne sor, 8-10 felkért előadóval. A kuratórium előadóként szeretné felkérni többek között Szakolczay Lajost, Vári Fábián Lászlót, Bertha Zoltánt, Ekler Andreát, Fekete Vincét, Penckófer Jánost, N. Pál Józsefet, illetőleg a kuratórium tagjai közül szívesen vállal előadást Görömbei András, Monostori Imre, Jánosi Zoltán és egy Nagy Gáspár költészetével foglalkozó hallgatója, valamint Orosz István.
Az előadók közül – a vasvári eseményeken résztvevők tartanának rövid emlékezést a délutáni irodalmi összejövetelen.

1/2012. számú határozat: A kuratórium tagjai a fenti rendezvények megtartásával egyhangúan egyetértenek és azok megszervezésében közreműködnek, így különösen Orosz István a Nagy Gáspár Kupa előkészítésében, Pécsi Györgyi a május 17-i rendezvény helyszínének és a MMA közreműködésének megszervezésében, Görömbei András, Pécsi Györgyi és Petrik Béla a leendő előadók felkérésében.

3.
Az Emlékház kialakításával kapcsolatos pályázat elbírálás alatt áll, jelenleg a hiányok pótlása folyik, döntés csak tavasszal várható, addig a kuratóriumnak további teendője nincs, illetőleg szükség szerint az ügyek intézésében részt vesznek. Szabó Márta részletes tájékoztatást adott a kuratórium számára a pályázat aktuális állásáról és az elmúlt időszakban végzett tevékenységről.

4.
A kuratórium tagjai a jövőben igyekeznek különös figyelmet fordítani a pályázatok nyomon követésére.

Budapest, 2012. január 24.   
    Készítette: dr. Petrik Béla

Hitelesítők: Görömbei András elnök s.k.
Pécsi Györgyi alelnök s.k.
Szabó Márta alapító s.k.