Kuratóriumi határozatok - Ötödik ülés

Jegyzőkönyvi emlékeztető

Készült a Nagy Gáspár Alapítvány 2011. április 12-én 13 órakor tartott kuratóriumi üléséről.

Helyszín
: A HITEL folyóirat szerkesztősége

Jelen voltak: Szabó Márta alapító, Görömbei András elnök, Pécsi Györgyi alelnök, Ablonczy László, Nagy Gábor, Papp Endre, Petrik Béla titkár.

A kuratóriumi ülésen tájékoztatás hangzott el az Alapítványt érintő eseményekről, további téma a májusi megemlékezés és az Alapítvány vállalásai voltak.

- Az alapító tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kuratórium 2 taggal bővült; Kovács Tildát, Vasvár város polgármesterét, és Gergye Rezsőt, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatóját kérték fel kuratóriumi tagoknak az alapítók.

- Januárban a Nagy Gáspár Emlékház Működési engedélyt kapott.

- Mint a Nagy Gáspár Emlékház fenntartója, az Alapítvány belépett a Magyar Irodalmi Alkotóházak Egyesületébe (MIRE). Az egyesület elsősorban a pályázati lehetőségek jobb kihasználására jött létre, és végeredményben az emlékházak megújításának eredményes programjával dicsekedhetnek. Március 24-én volt az egyesületi közgyűlés, ahol Szabó Márta és Pécsi Györgyi képviselte az alapítványt.

- Két pályázati lehetőség körvonalazódik ebben az évben, az egyik a kulturális tárcánál kiállítás megrendezésére, a másik a vidékfejlesztési tárcánál EU-s pályázatként kulturális örökségvédelem témájában. A konkrét pályázati kiírások után látja majd a Kuratórium pontosabban a lehetőségeit.

1/2011. számú határozat: Májusban Budakeszi helyett Nagytilajban rendezik a „Nagy Gáspár focikupát”, ahová a dunántúli városokból hívtak csapatokat. Mivel más rendezvényre a májusi születésnap körül nem kerül sor, a Kuratórium felkéri Szakolczay Lajost, hogy vállalja el a bíró szerepét, a sportrendezvény után pedig a bérbaltavári ház udvarán tartson egy rövid irodalmi megemlékezést.

Peyach István – a szegedi egyetemen tanító, Budakeszin élő történész – Nagy Gáspár kulturális követeként működik már 2007 óta. A Budakeszi Prohászka Gimnáziumban Korzenszky atya által megnyitott Hullámzó vizeken kereszt c. kiállítást vitte/viszi Gödöllőre, Kiskőrösre, Kecskemétre, a következő állomás Zsombón lesz, aztán Makón, a Szegedi Megyeházán, majd a Bánátba készül vele. Kiállítást megnyitó személyekre van szüksége, ebben próbál az Alapítvány segítséget nyújtani neki.

Szabó Márta és Pécsi Györgyi januárban részt vett a vasvári szavalóversenyen. A színvonalas, hagyományteremtő rendezvényt az Alapítványnak a jövőben nagyobb súllyal kell támogatni. Segítséget kell nyújtani a területi hatókör, ismertség tágításában.

Budapest, 2011.  április 12.   
    Készítette: dr. Petrik Béla

Hitelesítők: Görömbei András elnök s.k.
Pécsi Györgyi alelnök s.k.
Szabó Márta alapító s.k.