Kuratóriumi határozatok - Második ülés

Jegyzőkönyvi emlékeztető

Készült a Nagy Gáspár Alapítvány 2009. április 4-én tartott kuratóriumi üléséről.

Helyszín: Bérbaltavár, Rákóczi Ferenc u. 33.

Jelen voltak: Ablonczy László, Görömbei András, Jánosi Zoltán, Monostori Imre, Nagy Gábor, Orosz István, Papp Endre, Petrik Béla, Pécsi Györgyi, Szabó Márta – a kuratórium képviseletében.
Meghívott vendégek: V. Németh Zsolt, Vasvár város polgármestere, Kovács Tilda, a polgármester helyettese, Gergye Rezső, a vasvári Művelődési Ház igazgatója, Fukszberger Imre, a Vasvári Kistérségi Társulás elnöke, Kútszegi István, a Vas megyei Művelődési és Sport Titkárság közművelődési csoportvezetője, Bokányi Péter az Életünk folyóirat főszerkesztő-helyettese, Zágorhidi Czigány Csaba építész Vasvárról, Mátéffy Anna és Draskóczy András építészek Budakesziről, Kovács Viktória, Bérbaltavár polgármestere.

A kuratóriumi ülés két témája:
- Nagy Gáspár szülőházának emlékházzá alakítására irányuló elképzelések megvitatása
- a vasvári Művelődési Ház május 2-i névadó (Nagy Gáspár Művelődési Központ) ünnepségével  kapcsolatos teendők áttekintése.

2/2009. számú határozat: A költő bérbaltavári szülőházának megtekintése után a  kuratórium tagjai egyetértettek abban, hogy a ház Alapító Okiratban foglalt rendeltetésének kialakítását három ütemben reális megtervezni.  Első menetben a ház lakófunkciót szolgáló részének felújításával az emlékházat célszerű kialakítani. A második és harmadik ütemben a ház udvarára tervezett ifjúsági irodalmi táborok infrastrukturális feltételeit kell megteremteni.
A kuratórium tagjai kérik a megjelent építészeket, hogy a közeljövőben egy szűkebb körű megbeszélésre kerüljön sor a ház építészeti tervezési munkáiról.
A térségben működő szervek/intézmények képviselőinek egyöntetű véleménye, hogy a felújítás/építés anyagi hátterének biztosítására leginkább pályázati úton van reális lehetőség. 

3/2009. számú határozat: A Kuratórium felkéri Monostori Imrét és Szakolczay Lajost, hogy május 2-án Vasváron, a Nagy Gáspár Művelődési Központ névadó ünnepségén az Alapítvány nevében méltassa a névadó munkásságát.

A kuratórium elhatározta, hogy a vasvári ünnepség után Bérbaltaváron, a Nagy Gáspár szülőház udvarán sajtótájékoztatót tart az Alapítvány megalakulásáról és céljáról, a baltavári emlékházzal kapcsolatos tervekről.

Bérbaltavár, 2009. április 4.   
        Készítette: dr. Petrik Béla

Hitelesítők: Görömbei András elnök s.k.   
Pécsi Györgyi alelnök s.k.
Szabó Márta alapító s.k.