Közhasznúsági jelentések

Kettőezertizenegyes jelentés

Közhasznú jelentés 2011

Fordulónap:  2011. december 31.
Beszámolási időszak:  2011. január 1. – 2011. december 31.

A./  Általános rész

Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság 2009. április 30. nyilvántartásba vette közhasznú szervezetként AM-3168 szám alatt.
Az  alapító okirat kelte:2009. február 24.

Az alapítvány képviseletére  jogosultak:
         
dr. Görömbei András  (elnök)     4032. Debrecen Poroszlay út 110.
Pécsi Györgyi Ágota (alelnök)     1041. Budapest Laborfalvi út 15.
Dr. Petrik Béla (titkár)                  1125 .Budapest  Rőzse köz 3.

Az alapítvány célja
Nagy Gáspár szülőházában emlékház kialakítása - amely emléket kíván állítani a költő, író szerkesztői és közéleti munkásságának is -, továbbá ebben a kulturális központban ifjúsági irodalmi tábor létrehozása és működtetése. A magyarság hagyományaihoz szorosan kötődő Nagy Gáspár-i életmű ápolása
 
Székhely:                2092.Budakeszi, Felkeszi utca 17.
Induló vagyon:     1 000 eFt, amely csak pénzbetétből áll

A  szervezet tárgy évi közhasznú tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:

- Az Alapítvány kérelmet nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz a Vas megyei bérbaltavári Nagy Gáspár Emlékház működési engedélyére, melyet ez év januárjában megkapott. A költő szülőháza közérdekű múzeális kiállítóhelyként működik a jövőben, ahol a költő, író, szerkesztő életét és munkásságát bemutató állandó kiállítást kívánunk berendezni és működtetni. Az Emlékház kialakítását az Alapítvány a Petőfi irodalmi Múzeum szakmai támogatásával és közreműködésével vállalta.

- Az Alapítvány elkészítette az Emlékházban megrendezendő kiállítás teljes és részletes forgatókönyvét.

- A ház felújításához szükséges anyagi eszközök megszerzésének pályázati lehetőségei ez évtől jelentősen módosultak. A megváltozott pályázati feltételek miatt csak az év második felében tudtunk előkészíteni és benyújtani egy pályázatot az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásokra. A Fenntartható érték- és örökségvédelem célterületen belül a Nagy Gáspár Emlékház kialakítására adtunk be pályázatot.

- 2011 januárjában a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központban negyedik alkalommal megrendezett - „A költő hazatér” című -  verstalálkozóra ajándék CD-ket adtunk a díjazáshoz.

- 2011 májusában ötödször került sor a Nagy Gáspár Labdarúgó Torna megrendezésére, ez évben nagytilaji helyszínnel.


B./  A tárgy évi gazdálkodás

Bevételek

Kapott támogatások
A bevételek között szereplő támogatások magányszemélyektől érkeztek 141 eFt értékben,
Egyéb társaságoktól 500 eFt.
Az alapítvány pályázati úton nem kapott támogatást.

Egyéb bevétel
Pénzügyi bevételként került elszámolásra 13 eFt bankkamat. 


Kiadások

Az Alapítvány tárgyévi ráfordítása:  347 eFt
A ráfordítás teljes egészében a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költség

A szervezet a tárgy évben cél szerinti adományt jutatott a költő emlékének fenntartása   céljából  4 eFt értékben.
A benyújtott pályázat megírására 125 eFt-ot, a pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésére 62,5 eFt-ot fizetett ki.

Költségek
Anyagköltség                                            3eFt
Könyvelési dij                                       120eFt
Tagdij                                                       10eFt   
Egyéb igénybevett szolgáltatások     196eFt
Egyéb cél szerinti ráfordítás               4eFt                                             
Bankköltség                                            14eFt
     Összesen                                 347 eFt


Vezető tisztségviselők juttatása
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgy évben  semmiféle járandóságban, díjazásban  nem részesültek.

Tájékoztató adatok
Az alapítvány a létesítő okiratában a meghatározott céljának megfelelően látta el közhasznú tevékenységét.


Budakeszi, 2012. május 15.

                                Dr. Görömbei András s.k.
                                a szervezet képviselője