Közhasznúsági jelentések

Kettőezertizes jelentés

Közhasznú jelentés 2010.

Fordulónap:    2010. december 31.
Beszámolási időszak:    2010. január 1. – 2010. december 31. 

A./  Általános rész

Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság 2009. április 30. nyilvántartásba vette közhasznú szervezetként AM-3168 szám alatt.
Az alapító okirat kelte:2009. február 24.

Az alapítvány képviseletére  jogosultak:
dr. Görömbei András  (elnők)     4032. Debrecen Poroszlay út 110.
Pécsi Györgyi Ágota (alelnök)     1041. Budapest Laborfalvi út 15.
Dr. Petrik Béla (titkár)                  1125 .Budapest  Rőzse köz 3.

Az alapítvány célja:   Nagy Gáspár szülőházában egy kulturális központ, alkotótábor létrehozása és emlékház kialakítása.
Székhely:                2092.Budakeszi, Felkeszi utca 17.
Induló vagyon:     1 000 eFt, amely csak pénzbetétből áll

A  szervezet tárgy évi közhasznú tevékenysége – annak volumene, tartalma, jellemzői,  körülményei – az alábbiakban foglalható össze:

- 2010. januárjában a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központban Nagy Gáspár emlékére megrendezett szavalóversenyen az Alapítvány titkára képviselte a szervezetet, Nagy Gáspár életművét előadásában méltatta.

- 2010. áprilisában a Nagykun Vers- és Prózamondó Versenyt Nagy Gáspár költő emlékére rendezték, emberi és költői nagysága előtt tisztelegve, amelyen díszvendégként az alapítvány elnöke és az alapítvány több kurátora is részt vett. A verseny nyerteseit tárgyjutalomban részesítette az alapítvány. A verseny alkalmával emlékkő avatására is sor került Berekfürdőn.

- 2010. májusában Nagy Gáspár emléknapot rendezett az alapítvány a baltavári szülőház udvarán.

- 2010. májusában harmadik ízben került megrendezésre a Nagy Gáspár Labdarúgó Torna.

- A szülőház felújításának és bővítésének tervei az év első felében elkészültek, 2010. júniusi dátummal hatályos építési engedély áll az alapítvány rendelkezésére.

- A ház udvarán a majdani nyári táborhely kialakításra került, rendbehoztuk és rendszeresen gondozzuk.

- Elkészítésre és benyújtásra került az emlékház működési engedélyére vonatkozó kérelem.


B./  A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

Bevételek

Kapott támogatások
 A bevételek között szereplő támogatások magányszemélyektől érkeztek 108 eFt értékben,
 Egyéb társaságoktól 100eFt.
 Az alapítvány pályázati úton nem kapott támogatást.

Egyéb bevétel
Egyéb bevételek között szerepel még a pénzintézettől kapott kamat 11 eFt, célszerinti  tevékenységet szolgáló könyv értékesítés 25eFt.

Kiadások

Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgy évben cél szerinti adományt juttatott a költő emlékének fenntartása céljából  25 eFt értékben.

Egyéb költségek
Anyagköltség                                          47eFt
Könyvelési dij                                       120eFt
Egyéb igénybevett szolgáltatások           21eFt
Elábé                                                       25eFt
Bankköltség                                            13eFt
Személyi jellegű egyéb költség                3eFt
 Összesen                                               229 eFt

Vezető tisztségviselők juttatása
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben  semmiféle járandóságban, díjazásban  nem részesültek.

Tájékoztató adatok
Az alapítvány a létesítő okiratában a meghatározott  céljának megfelelően látta el közhasznú tevékenységét.

Budakeszi, 2011. április 15.
                              Dr.Görömbei András s.k.
a szervezet képviselője