Közhasznúsági jelentések

Kettőezerkilences jelentés

Közhasznú jelentés 2009.
Fordulónap:    2009. december 31.
Beszámolási időszak:    2009. április 30. – 2009. december 31.

A./ Általános rész
Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság 2009. április 30. nyilvántartásba vette közhasznú szervezetként AM-3168 szám alatt.
Az alapító okirat kelte: 2009. február 24.

Az alapítvány képviseletére jogosultak:
dr. Görömbei András (elnök)        4032. Debrecen, Poroszlay út 110.
Pécsi Györgyi Ágota (alelnök)     1041. Budapest, Laborfalvi út 15.
dr. Petrik Béla (titkár)         1125 .Budapest, Rőzse köz 3.
Az alapítvány célja: Nagy Gáspár emlékház kialakítása szülőházában, amely egyúttal emléket kíván állítani szerkesztői (HITEL folyóirat) és közéleti (Bethlen Gábor Alapítvány) munkásságának, továbbá ebben a kulturális központban alkotótábor létrehozása és működtetése.
Az Alapítvány e cél megvalósításán keresztül állít emléket Nagy Gáspár költő, író, folyóirat- és rádiós-szerkesztőnek, a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő életművének, szolgálja fenntartását és ápolását annak érdekében, hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék.
Székhely:         2092. Budakeszi, Felkeszi utca 17.
Induló vagyon:     1.000 eFt, amely csak pénzbetétből áll

A szervezet tárgy évi közhasznú tevékenysége – annak volumene, tartalma, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:

- 2009-ben az Alapítvány elkészíttette a baltavári szülőház átalakításának, felújításának engedélyezési terveit.

- Az Alapítvány megbízta Nagy Rékát a névadó levelezésének összegyűjtésére és rendezésére, amely felhívásra folyamatosan érkeznek a küldemények.

- 2009-ben elkészült az Alapítvány honlapja.

- 2009. május 2-án tartották Vasváron a művelődési ház névadó ünnepségét. A város és környékének kulturális életét szervező új intézmény 2009 májusától Nagy Gáspár Kulturális Központ néven működik. V. Németh Zsolt polgármester, országgyűlési képviselő köszöntő és méltató szavai mellett Monostori Imre az Alapítvány kurátora és Szakolczay Lajos irodalomtörténészek idézték fel a névadó költő életútját és munkásságát. Az ünneplő közönség délután a nagytilaji temetőben tisztelgett a költő sírja előtt.

- A HITEL című folyóirat 2009. májusi számában külön összeállításban emlékezett meg Nagy Gáspárról, a folyóirat egykori szerkesztőjéről. Az összeállításban szerepelt mások mellett Papp Endre, Petrik Béla kurátorok írása, Nagy Gáspárnak Görömbei Andráshoz és Ablonczy Lászlóhoz írott levelei.

- 2009. május 9-én, szombaton reggel 9 órakor a budakeszi futballpályán került megrendezésre a Nagy Gáspár Kispályás Labdarúgó Torna, Nagy Gáspár költő születésének 60. évfordulóján második alkalommal, ahol a költő barátai, pályatársai, nyolc csapat mérte össze tudását.

- A László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület rendezésében 2009. október 8-án, 19 órakor, a Budapest XII. kerületi Művelődési Központ kupolatermében (MOM, Bp. Csörsz u. 18.) „Október végi tiszta lángok” címmel megemlékezést tartott NAGY GÁSPÁR költőre. Az emlékezésen részt vett Monostori Imre irodalomtörténész, az Új Forrás folyóirat főszerkesztője, az Alapítvány kuratóriumának tagja, Szakolczay Lajos irodalom- és művészetkritikus. A beszélgetést Pécsi Györgyi kritikus, szerkesztő, az Alapítvány alelnöke vezette. Az esten Nagy Gáspárról szóló filmből láthattak részleteket.

- 2009. november 4-én a Nagykanizsai Művelődési Házban megrendezett versmondó verseny és kiállítás zsűrijének elnöke az alapítvány képviselője az eseményen Pécsi Györgyi alelnök volt.

- A Magyar Művészeti Akadémiával közös megemlékezésen Ács Margit és Papp Endre emlékezett a költőre.

B./ A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

Bevételek
Kapott támogatások
A bevételek között szereplő támogatások magányszemélyektől érkeztek 128 eFt értékben.
Az alapítvány pályázati úton nem kapott támogatást.
Egyéb bevételek között szerepel a pénzintézettől kapott kamat 8 eFt.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgy évben cél szerinti adományt (könyvjutalmak) jutatott a költő emlékének fenntartása   céljából 69 eFt értékben.
Egyéb költségek:
Anyagköltség:  5eFt
Könyvelési dij:  50eFt
Bankköltség:  10eFt
Egyéb költség:  20eFt
Összesen: 85eFt

Vezető tisztségviselők juttatása
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle járandóságban, díjazásban nem részesültek.

Tájékoztató adatok
Az alapítvány a létesítő okiratában a meghatározott céljának megfelelően látta el közhasznú tevékenységét.

Budakeszi, 2010.május 25.

Dr. Görömbei András s.k.
a szervezet képviselője